Prejsť na obsah

Prevádzkovateľ

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Mestský podnik služieb spol. s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk

Návrat na obsah