Kontakt - Mestský podnik služieb spol s r.o. Senica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

 

Kontakt na nás:

 

Kontaktujte nás:

 
 

Mestský podnik služieb spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 477
905 01 Senica


IČO: 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303
Zápis v ORSR:
Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.143/T


Tel.: 034 6513031
mpssenica@mpssenica.sk
mpssenica@centrum.sk

Kontakty, osoby
:

Riaditeľ, konateľ:

Ing. Ján Bachura
0905 441262, mpssenica@mpssenica.sk
 
Úsek ekonomiky, účtovníctva a štatistiky:

p. Mičová 034 6513031, ekonom@mpssenica.sk


Úsek fakturácie:
p. Koníčková 034 6513031, fakturacia@mpssenica.sk

Správa inžinierskych sietí, správa budov:
Ing. Ivan Hatiar, 0917 773101,  
spravcasieti@mpssenica.sk

Správa bytového fondu Mesta Senica: vedúci správy:
Roman Hostinský, 0918 800138,
spravcabytov@mpssenica.sk      

Pokladňa, ekonóm správy bytov:
Jana Petrovičová, 034 6512430,
ekonombytov@mpssenica.sk
 

Tip

Tip

Tip
Uvedené osobné údaje slúžia len pre potreby odpovede na váš dotaz a pre prípadnú ďalšiu komunikáciu s vami prostredníctvom mailu. Osobné údaje nie sú nijakým spôsobom ukladané, archivované ani použité za iným účelom. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnemu príjemcovi ani tretej strane.

 
 
 
Nájdi
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky