Prejsť na obsah

Detské ihriská

Správa nehnuteľností

Správa detských ihrísk


Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica  oznamuje všetkým občanom  mesta Senica, že dňom 01.09.2015 prevzal do svojej správy všetky detské ihriská  v majetku mesta Senica, nachádzajúce sa na jeho území.

Na základe tejto skutočnosti sa obraciame na všetkých občanov, hlavne rodičov či starých rodičov maloletých detí hrajúcich sa na týchto ihriskách,  aby nám nahlasovali všetky zistené, resp. zaregistrované závady a poškodenia zariadení umiestnených na jednotlivých detských ihriskách.

Bude našou maximálnou snahou zabezpečiť, aby detské ihriská boli permanentne udržiavané v poriadku, čistote no predovšetkým v bezpečnom stave, aby sme tak predišli vzniku možných úrazov hrajúcich sa detí.

Závady, poškodenia a poruchy  na detských ihriskách je možné nahlasovať správcovi detských ihrísk na e–mailovú adresu: spravcasieti@mpssenica.sk
, alebo na emailovej adrese: mpssenica@mpssenica.sk či mpssenica@centrum.sk,


prípadne telefonicky na číslach: 0346513031 alebo 0917/773101.


Návrat na obsah