Bytové domy - Mestský podnik služieb spol s r.o. Senica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Bytové domy

Správa nehnuteľností
 

Základné informácie:

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica (MPS) začal od januára 2013 so správou bytového fondu Mesta Senica.

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 16.11.2012 spravujeme 522 bytov v dvanástich obytných domoch a 21 bytov v zmiešaných (z vlastníckeho pohľadu) obytných domoch, po celej Senici. K tomu ešte štyri prislúchajúce nebytové priestory.

MPS zabezpečuje výkon služieb spojených so správou predmetných bytov vo vlastnej réžií, priamo dvomi zamestnancami.

Pokladňa stránkové hodiny :

 
 

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 -11.45 hod.
8.00 -11.45 hod.
8.00 -11.45 hod.
8.00 -11.45 hod.
8.00 -11.45 hod.

13.00 - 15.30 hod.

13.00 - 15.30 hod.

 
 

Kontakty:

Vedúci strediska správy bytového fondu: p. Roman Hostinský

Kontakt:  telefón:  0918 800 138    od  7.00 do 15.30 hod.  v pracovné dni !  e-mail :  spravcabytov@mpssenica.sk


Ekonómka strediska správy bytového fondu: p. Jana Petrovičová                                                    

Kontakt:  telefón:  034 651 2430   od  7.30 do 16.00 hod.  v pracovné dni !  e-mail :  ekonombytov@mpssenica.skPohotovosť na havárie vody a ústredného kúrenia:

Bytservis
UM, s.r.o. , Robotnícka 55 Senica
Kontakt  :    034 651 2742      od  7.00 do 15.30 hod.  v pracovné dni !
Kontakt  :    0905 517 022       mimo pracovnej doby !

MPS zabezpečuje výkon správy predmetných bytov, nevykonáva a nemá žiadne kompetencie v oblasti prideľovania bytov záujemcom o ich prenájom.

Tieto právomoci patria jednoznačne do kompetencie vlastníka bytov
Mesta Senica, na Mestskom úrade kompetentnou osobou pre agendu bytov je Mgr. Rastislav Vartiak.                Zoznam obytných domov:

 
 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sv.Gorazda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sotina
Štefánikova
Štefánikova
Hurbanova
Hurbanova
Janka Kráľa
Kolónia
spolu

3002
2873
2872
2871
2870
1590
1559
1141
1379
1378
734
556

48
46
46
48
48
60
32
12
69
28
24
61
522

 
 

.
.
.

 
Nájdi
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky