Verejné obstarávanie 2013 - Mestský podnik služieb spol s r.o. Senica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Verejné obstarávanie 2013

Prístup k informáciam
 


Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 ods.2 zákona

   -  súhrnná správa   od 1.9.2013    -   31.12.2013


Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 
 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum
/termín/ zadania zákazky
(uzavretia zmluvy

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

1/2013

20.09.2013

Výmena lán
na výťahu
Hurbanova 1379

27.9.2013

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica.sk

2/2013

03.10.2013

Úprava nebyt.priestorov Denné centrum

09.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

3/2013

04.10.2013

Úprava internetovej učebne Denného centra

10.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

4/2013

08.10.2013

Oprava strechy na budove CO Okresný úrad Senica

11.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

5/2013

05.11.2013

Dodávka 4 ks plastové okná do budovy Hala Kolónia

11.11.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

6/2013

25.11.2013

Výmena vodomerov Sotinská 1590 Senica

29.11.2013

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica.sk

 
 
Nájdi
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky