Prejsť na obsah

Trhovisko

O nás

Základné informácie o trhovisku:

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č.60 z roku 2014, vykonáva  Mestský podnik služieb spol. s r.o. správu  trhoviska, nachádzajúceho sa vo dvore správcu v Senici, na Hviezdoslavovej ulici..

Trhovisko je pre verejnosť k dispozícii
:

I/ v priebehu mesiacov január až marec, november a december:
v dňoch pondelok až piatok – v čase od  07,30 hodiny do 16,00 hodiny,  v sobotu od 07,30 hodiny do 12,30 hodiny.

II/ v priebehu mesiacov apríl až október:
v dňoch pondelok až piatok – v  čase od  05,30 hodiny do 17,00 hodiny, v sobotu od 05,30 hodiny do 12,30 hodiny.


Na tomto trhovisku je možné predávať výrobky a poskytovať služby iba v súlade s uznesením § 5 predmetného VZN
, za podmienok podrobne definovaných v ďalších ustanoveniach predmetného VZN, v súlade s ustanoveniami Zákona o predaji na trhových miestach č.178/1998 Z.z. v aktuálne platnom znení a nariadení vlády Slovenskej republiky č.359 z roku 2011 a 360 z roku 2011.

Pozývame týmto všetkých výrobcov
predovšetkým farmárov a záhradkárov, ale aj producentov iných produktov, aby prišli ponúknuť na predaj svoje výrobky ostatným obyvateľom nášho mesta, resp. blízkeho okolia.
       
Zároveň pozývame všetkých obyvateľov mesta Senica, aby naše trhovisko navštívili, presvedčili sa o ponúkanej produkcii jednotlivých predajcov a odišli z tejto návštevy nielen s dobrými dojmami, ale napríklad aj s košíkom plným kvalitnej a dobrej zeleniny, po domácky vyrábaných syrov,  kytičkou krásnych kvetov, pohárom kvalitného medu, či nošou kvalitných zdravých priesad do vlastnej záhrady.

Návrat na obsah