Prejsť na obsah

Bytové domy

Správa nehnuteľností

Základné informácie:

Mestský podnik služieb spol. s r.o. Senica (MPS) začal od januára 2013 so správou bytového fondu Mesta Senica.

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 16.11.2012 spravujeme 500 bytov v jedenástich obytných domoch a 27 bytov v zmiešaných (z vlastníckeho pohľadu) obytných domoch, po celej Senici. Spolu 527 bytov. K tomu ešte päť prislúchajúcich nebytových priestorov.

MPS zabezpečuje výkon služieb spojených so správou predmetných bytov vo vlastnej réžii, priamo dvomi zamestnancami.

Správa bytových domov a pokladňa stránkové hodiny :

UPOZORNENIE


V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sme od 16.03.2020 na obdobie 14 dní uzatvorili prevádzku pokladne bytového fondu v Mestskom podniku služieb s.r.o. , Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.30 -11.30 hod.

7.30 -11.30 hod.

8.00 -11.
30 hod.13.00 - 15.30 hod.


Nájomné môžete zaplatiť aj na
účet v Prima Banke, na číslo účtu: SK 58 5600 0000 0092 0051 0057. Ako variabilný symbol použite číslo domu a bytu. Do poznámky prosím napíšte svoje meno a priezvisko.


Kontakty:

Vedúci strediska správy bytového fondu: p. Roman Hostinský

Kontakt:  telefón:  0918 800 138    od  7.00 do 15.30 hod.  v pracovné dni !  e-mail :  spravcabytov@mpssenica.sk


Ekonómka strediska správy bytového fondu: p. Jana Petrovičová                                                    

Kontakt:  telefón:  034 651 2430   od  7.30 do 16.00 hod.  v pracovné dni !  e-mail :  ekonombytov@mpssenica.skPohotovosť na havárie vody a ústredného kúrenia:

Bytservis
UM, s.r.o. , Robotnícka 55 Senica
Kontakt  :    034 651 2742      od  7.00 do 15.30 hod.  v pracovné dni !
Kontakt  :    0905 517 022       mimo pracovnej doby !

MPS zabezpečuje výkon správy predmetných bytov, nevykonáva a nemá žiadne kompetencie v oblasti prideľovania bytov záujemcom o ich prenájom.

Tieto právomoci patria jednoznačne do kompetencie vlastníka bytov
Mesta Senica, na Mestskom úrade kompetentnou osobou pre agendu bytov je Mgr. Rastislav Vartiak.                Zoznam obytných domov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sv.Gorazda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sv.Cyrila a Metoda
Sotina
Štefánikova
Štefánikova
Hurbanova
Hurbanova
Kolónia

3002
2873
2872
2871
2870
1590
1559
1
441
137
8
137
9
556

48
4
8
4
8
4
6
4
6
60
32
12
30
69
61

.
.
.

Návrat na obsah