Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie 2014

Prístup k informáciam


Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 ods.2 zákona

   - súhrnná správa za I. Q. 2014
   - súhrnna správa za II. Q. 2014

   - súhrnná správa za III. Q. 2014

   - súhrnná správa za IV. Q. 2014

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Návrat na obsah