Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie 2013

Prístup k informáciam


Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 ods.2 zákona

   -  súhrnná správa   od 1.9.2013    -   31.12.2013


Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum
/termín/ zadania zákazky
(uzavretia zmluvy

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

1/2013

20.09.2013

Výmena lán
na výťahu
Hurbanova 1379

27.9.2013

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica.sk

 

2/2013

03.10.2013

Úprava nebyt.priestorov Denné centrum

09.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

 

3/2013

04.10.2013

Úprava internetovej učebne Denného centra

10.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

 

4/2013

08.10.2013

Oprava strechy na budove CO Okresný úrad Senica

11.10.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

 

5/2013

05.11.2013

Dodávka 4 ks plastové okná do budovy Hala Kolónia

11.11.2013

Ing. Ivan Hatiar
0917773101
spravcasieti@mpssenica.sk

 

6/2013

25.11.2013

Výmena vodomerov Sotinská 1590 Senica

29.11.2013

Roman Hostinský
0918800138
spravcabytov@mpssenica.sk

 
Návrat na obsah